امور آموزشی

تعداد بازدید:۳۹۶۲

 

 

 منابع آزمونی جامع رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم  98-97 

 

/file/download/page/1557296060-.docx

 

منابع آزمونی جامع رشته فقه و مبانی حقوق نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

/file/download/page/1557733752-.docx

 

منابع آزمونی جامع رشته علوم قرآن و حدیث  نیمسال دوم 98-97

 

/file/download/page/1557733828-.docx

 

منابع آزمونی جامع رشته ادیان وعرفان نیمسال دوم 98-97

 

/file/download/page/1557297503-.docx

 

 

گزارش کلاسهای جبرانی استاد نوید بشرح ذیل اعلام میگردد :

علوم قرآنی 1        روز پنجشنبه مورخ 97/09/15      از ساعت 12/30  تا  14       کلاس 135

ادبیات عرب 3      روز دوشنبه مورخ 97/09/26        از ساعت 12/30تا 14         کلاس 121

 

دانشجویان گرامی کلاسهای ذیل بعلت زیر حد نصاب بودن حذف گردید

لطفا جهت رویت برنامه نهایی به پورتال خود ، قسمت برنامه هفتگی مراجعه نمایید. 

 

اندیشه و وصایای امام ( ره ) استاد شاه آبادی             چهارشنبه از ساعت 16/20 تا 17/50

فقه 8 ( استاد پرتوی زاده )                                              پنجشنبه ازساعت 7/40 تا 10

زبان تخصصی 3 ( استاد احمدی افزاوی )                 سه شنبه از ساعت 7/40 تا 9

 

دانشجویان گرامی کلاسهای ذیل بعلت زیرحد نصاب بودن حذف گردید لطفا به آموزش مراجعه نمایید.

 

فقه 1 ( استاد سجادی )                                                    چهارشنبه از ساعت 7/40 تا 10

ادبیات عرب 2 ( استاد رفعت جو )                                     چهارشنبه از ساعت 13 تا 15/20

اصول فقه 5 ( استاد مقتدایی )                                          دوشنبه از ساعت 13 تا 15/20

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( استاد ثقفی )               شنبه از ساعت 18 تا 19/30

فقه 6 ( استاد یاریجان )                                                   دوشنبه از ساعت 13 تا 14/30

اندیشه اسلامی 1 (استاد سجادی )                                    دوشنبه از ساعت 16/20 تا 17/50

اندیشه اسلامی 2 ( استاد علاء المحدثین )                         سه شنبه از ساعت 16/20 تا 17/50

کلام 2 ( استاد ابراهیمی )                                               دوشنبه از ساعت 9/10تا 10/30

اصول فقه 3 ( استاد افضلی )                                          دوشنبه از ساعت 13 تا 15/20  

 

درختواره درسی مصوب بر اساس سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان مقطع کارشناسی

/file/download/page/1530680345-.pdf

 

دانشجوبان گرامی کلاس ادبیات عرب ( 1 ) استاد رسولی بعلت زیر حد نصاب بودن حذف گردید لطفا به پورتال خود جهت مشاهده تغییرات مراجعه نمایید.

 

دانشجویان گرامی کلاسهای ذیل بعلت زیر حد نصاب بودن حذف گردید و در کلاسهای مشابه ادغام گردید.

لطفا جهت رویت برنامه به پورتال خود مراجعه نمایید.

ادبیات عرب 3  ( استاد مستوفی )         یکشنبه از ساعت 13/30 تا 15

ادبیات عرب 4  ( استاد شبابی )          یکشنبه از ساعت 11 تا 12/30

زبان تخصصی 3  ( استاد ارفع )        شنبه از ساعت 9/20 تا 10/50

 

دانشجویان گرامی حذف و اضافه از تاریخ 96/7/12 لغایت 96/7/14 از ساعت 9 صبح لغایت 24 بصورت اینترنتی امکان پذیر میباشد. بدیهی است بعد از این تاریخ هیچگونه تغییری صورت نمیپذیرد.

 

دانشجویان گرامی کلاسهای ذیل بعلت زیرحد نصاب بودن حذف گردید.

اندیشه اسلامی 1 ( استاد سجادی ) چهارشنبه 9/10 تا 10/30

ادبیات عرب 4 ( استاد شبابی ) یکشنبه 9/10 تا 10/30

مقدمه علم حقوق (استاد پیر علی )  شنبه  14/40 تا 16/10

فقه 3 ( استاد میرشمسی )  دوشنبه 13 تا 15/25

فقه 1 ( استاد نادری پارسا ) یکشنبه 13 تا 15/25

کلام 1 ( استاد ابراهیمی ) دوشنبه 13 تا 14/30

فارسی عمومی ( استاد طهرانی حائری ) یکشنبه 10 تا 12

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸