برد امور پژوهشی

مراحل پس از برگزاری جلسه دفاعیه

-اگر دانشجو مایل به اخذ نمره مقاله می باشد ، تا یکسال پس از جلسه دفاع می تواند مجوز چاپ مقاله یا مقاله چاپ شده را به اداره پژوهش تحویل نماید.

- اگر دانشجو مایل به اخذ نمره مقاله نباشد ، باید فرم انصراف از مقاله راپر کند تا پرونده از دانشکده جهت صدور گواهینامه خارج شود .

- پس از دیدن نمره پایان نامه در لیست نمرات ، دانشجو می تواند برای امور فارغ التحصیلی خود به شرح ذیل اقدام نماید :

* گالینگور کردن یک جلد پایان نامه جهت تحویل به اداره پژوهش ( جلد سورمه ای ، اطلاعات روی جلد و پشت جلد زرکوب ) 

* 2 عدد CD از کل پایان نامه ( با همان فونت پایان نامه ) ، یکی Word و یکی هم pdf جهت تحویل به اداره پژوهش 

* مراجعه به اداره آموزش ( خانم کارگری ) جهت دریافت فرم تسویه حساب 

*مراجعه به اداره پژوهش با فرم تسویه حساب و یک جلد پایان نامه صحافی شده به همراه 2 عدد CD به شرح بالا

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

عنوان : معناشناسی شرح صدر در قرآن کریم

ارائه کننده : زهرا حاجی علی بیگی

دانشجوی رشته : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : دکتر مریم حاجی عبدالباقی

تاریخ : 96/6/29

ساعت : 13-14

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی حکم قصاص و موارد تبدیل قصاص به دیه در فقه و حقوق

ارائه کننده : فاطمه آقامیریبرزی

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

استاد راهنما : دکتر صدیقه مصدق صدقی

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 11

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : توبه در آثار امام سجاد (ع ) و صوفیه تا سده ششم هجری قمری

ارائه کننده : فریبا امامی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 12-13

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : جامعه آرمانی از دیدگاه حضرت امیر(ع) و کنفوسیوس

ارائه کننده : مریم السادات نوری کرهرودی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 9

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : حضرت ابراهیم علیه السلام از دیدگاه تفاسیر روایی و عرفانی

ارائه کننده : فرزانه مروتی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : دیدگاه قرآن درباره دین و قرض

ارائه کننده : الناز محمدی الکران

دانشجوی رشته : علوم قرآن وحدیث

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مستفید

تاریخ 96/6/26

ساعت : 9

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : توالی های سه تایی وچهارتایی واژگان در قرآن کریم

ارائه کننده : مرضیه شریف نیا

دانشجوی رشته : الهیات - علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : دکتر مریم حاجی عبدالباقی

تاریخ : 96/6/15

ساعت : 8

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : تصحیح رساله شاهراه نجات اثر مجذوب تبریزی

ارائه کننده : بهناز بخشی 

دانشجوی رشته : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر غلامعلی آریا

تاریخ : 96/5/2 

ساعت : 10 صبح

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی نقش احسان در رابطه با قاعده علی الید

ارائه کننده : محمد حسین گنجی دلشاد 

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر ابن تراب

تاریخ : 96/5/2

ساعت :  14 الی 15