اطلاعیه دفاعیات

 

-اعضای هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی ( مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ) :

/file/download/page/1526282049-.docx

-اعضای هیأت علمی گروه ادیان و عرفان ( مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ) :

/file/download/page/1526282151-.docx

-اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی ( مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ) :

/file/download/page/1537007243-1526282226-1-.docx

-اعضای هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث ( مقطع کارشناسی ارشد ) :

/file/download/page/1526282514-.doc

 

-صورتجلسه دفاع از پایان نامه وردیهای 95 به بعد :

/file/download/page/1525582275-95-.docx

-فرم ب :

/file/download/page/1525581653-.doc

-فرم ارزیابی جدید :

/file/download/page/1525581721-.doc

-فرم ارزیابی مدیریت پژوهش :

/file/download/page/1525582207-.doc

-فرم تسریع در پرداخت حق الزحمه دکتری :

/file/download/page/1525582222-.doc

-فرم داوری دفاع :

/file/download/page/1525582237-.doc

-فرم عنوان :

/file/download/page/1525582248-.docx

-فرم صورتجلسه دفاع :

/file/download/page/1525582261-.doc

 

-پروپزال ارشد و دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

/file/download/page/1524894689-.doc

 

-اعضای هیأت علمی :

/file/download/page/1524637633-.doc

/file/download/page/1524637647-.docx

/file/download/page/1524637663-.docx

/file/download/page/1524637676-.docx

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی عناصر جرم در فضای مجازی در فقه و حقوق

ارائه کننده : اعظم بهرامی ایوانکی

دانشجوی رشته فقه و حقوق جزا

استاد راهنما : سرکارخانم دکتر فهیمه ملک زاده

تاریخ : 97/07/8

ساعت : 13

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : آثار فقهی و حقوقی و طلاق رجعی و بائن

ارائه کننده : فاطمه وزیری راد

دانشجوی رشته : فقه و حقوق جزا

استاد راهنما : سر کار خانم دکتر صدیقه مصدق صدقی

تاریخ : 97/07/08

ساعت : 14

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

عنوان : بررسی حقوق شهروندی در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی

ارائه کننده : مهدی توانا

دانشجوی رشته : فقه و حقوق جزا

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عیسی ولایی

تاریخ : 97/07/08

ساعت : 15

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : جانوران اساطیری در متون دینی دوره میانه ( پهلوی )

ارائه کننده : فائزه توده زارع

دانشجوی رشته : ادیان وعرفان

استاد راهنما : سرکارخانم دکتر زهرا حسینی حمید

استاد مشاور : جناب آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

تاریخ : 96/11/18

ساعت : 10/30

مکان : سالن اجتماعات

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : آیه شق القمر و مناقشات مفسران معاصر درباره آن

ارائه کننده : فاطمه سادات پدرام رازی

دانشجوی رشته : علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر صذیقه میر شمسی

تاریخ : 96/11/16

ساعت : 14

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : ساختار و ارتباط سوره های مزمل و مدثر

ارائه کننده : نرگس فیلی

دانشجوی رشته : علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی

تاریخ 96/11/16

ساعت : 12-11

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : ساختار هندسی سوره فصلت

ارائه کننده : کبری رضاپور اعرابی

دانشجوی رشته : علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی

تاریخ : 96/11/12

ساعت : 10

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : معناشناسی واژه سکوت در قرآن و روایات

ارائه کننده : زهرا برندک

دانشجوی رشته : علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : سرکارخانم دکتر طیبه اکبری راد

تاریخ : 96/11/12

ساعت : 10 صبح

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : نقد نظریه نصر حامد ابوزید در مسئله کیفیت نزول قرآن با رویکرد کلامی

ارائه کننده : میلاد آخوندی

دانشجوی رشته : الهیات

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر نفیسه نوید

تاریخ : 96/11/12

ساعت : 14-13

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : تخفیفات و جریمه های قرآنی

ارائه کننده : مریم حجی خراسانی

دانشجوی رشته : علوم قرآن وحدیث

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی

تاریخ :96/11/12

ساعت : 13

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی بلوغ دختران

ارائه کننده : مریم صرفی

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید محمد موسوی بجنوردی

تاریخ : 96/11/11

ساعت : 9 صبح 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : ساختار سوره نساء

ارائه کننده :مریم افراش

دانشجوی رشته : علوم قرآن وحدیث

استاد راهنما : سرکارخانم دکتر حاجی عبدالباقی 

تاریخ : 96/11/12

ساعت : 9 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ارائه کننده : زهرا بیابانی

دانشجوی رشته : فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

استاد راهنما : سرکارخانم دکتر ابن تراب

تاریخ : 96/11/9

ساعت : 10 صبح

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی در فقه و حقوق

ارائه کننده : رضا رنجبر

دانشجوی رشته : فقه و حقوق خصوصی 

استاد راهنما : دکتر سید محمد صادق موسوی

تاریخ : 96/11/11

ساعت : 9 صبح

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی معاملات سهام در بورس در فقه و حقوق 

ارائه کننده : علیرضا ریاحی

دانشجوی رشته : فقه و حقوق جزا

استاد راهنما : دکتر فهیمه ملک زاده 

تاریخ : 96/10/27

ساعت : 11

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان پایان نامه : بررسی مرگ مغزی در فقه و حقوق

ارائه کننده : عایا طائی

دانشجوی رشته : فقه و حقوق 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر صدیقه مصدق صدقی

تاریخ : 1396/10/26

ساعت : 8 صبح

 

فراخوان پذیرش مقاله در مجله علمی و پژوهشی سنجش از دور راداری و نوری 

/file/download/page/1515391602-27344.doc

 

مراحل پس از برگزاری جلسه دفاعیه

-اگر دانشجو مایل به اخذ نمره مقاله می باشد ، تا یکسال پس از جلسه دفاع می تواند مجوز چاپ مقاله یا مقاله چاپ شده را به اداره پژوهش تحویل نماید.

- اگر دانشجو مایل به اخذ نمره مقاله نباشد ، باید فرم انصراف از مقاله راپر کند تا پرونده از دانشکده جهت صدور گواهینامه خارج شود .

- پس از دیدن نمره پایان نامه در لیست نمرات ، دانشجو می تواند برای امور فارغ التحصیلی خود به شرح ذیل اقدام نماید :

* گالینگور کردن یک جلد پایان نامه جهت تحویل به اداره پژوهش ( جلد سورمه ای ، اطلاعات روی جلد و پشت جلد زرکوب ) 

* 2 عدد CD از کل پایان نامه ( با همان فونت پایان نامه ) ، یکی Word و یکی هم pdf جهت تحویل به اداره پژوهش 

* مراجعه به اداره آموزش ( خانم کارگری ) جهت دریافت فرم تسویه حساب 

*مراجعه به اداره پژوهش با فرم تسویه حساب و یک جلد پایان نامه صحافی شده به همراه 2 عدد CD به شرح بالا

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

عنوان : معناشناسی شرح صدر در قرآن کریم

ارائه کننده : زهرا حاجی علی بیگی

دانشجوی رشته : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : دکتر مریم حاجی عبدالباقی

تاریخ : 96/6/29

ساعت : 13-14

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی حکم قصاص و موارد تبدیل قصاص به دیه در فقه و حقوق

ارائه کننده : فاطمه آقامیریبرزی

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

استاد راهنما : دکتر صدیقه مصدق صدقی

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 11

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : توبه در آثار امام سجاد (ع ) و صوفیه تا سده ششم هجری قمری

ارائه کننده : فریبا امامی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 12-13

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : جامعه آرمانی از دیدگاه حضرت امیر(ع) و کنفوسیوس

ارائه کننده : مریم السادات نوری کرهرودی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

ساعت : 9

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : حضرت ابراهیم علیه السلام از دیدگاه تفاسیر روایی و عرفانی

ارائه کننده : فرزانه مروتی

دانشجوی رشته : ادیان و عرفان

استاد راهنما : دکتر علیرضا ابراهیم

تاریخ : 96/6/27

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : دیدگاه قرآن درباره دین و قرض

ارائه کننده : الناز محمدی الکران

دانشجوی رشته : علوم قرآن وحدیث

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مستفید

تاریخ 96/6/26

ساعت : 9

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان : توالی های سه تایی وچهارتایی واژگان در قرآن کریم

ارائه کننده : مرضیه شریف نیا

دانشجوی رشته : الهیات - علوم قرآن و حدیث

استاد راهنما : دکتر مریم حاجی عبدالباقی

تاریخ : 96/6/15

ساعت : 8

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : تصحیح رساله شاهراه نجات اثر مجذوب تبریزی

ارائه کننده : بهناز بخشی 

دانشجوی رشته : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر غلامعلی آریا

تاریخ : 96/5/2 

ساعت : 10 صبح

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی نقش احسان در رابطه با قاعده علی الید

ارائه کننده : محمد حسین گنجی دلشاد 

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر ابن تراب

تاریخ : 96/5/2

ساعت :  14 الی 15