امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 96

باتوجه به برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید در روز دوشنبه مورخ 96/07/17    در ساعت 9 تا 11 صبح در سالن ورزشی پردیس حکیمیه ( دانشگاه آزاد تهران شمال ) ، به اطلاع 

می رساند کلاسهای درسی دانشجویان ورودی جدید در نوبت صبح آن روز تعطیل  می باشد. ضمنا حضور دانشجویان جدید در این مراسم الزامیست .