دفتر تلفن

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 24 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
1ریاستالهیات22000355
2معاون دانشکدهالهیات22631291
3امور فرهنگیالهیات22002791
4خدمات کامپیوتریالهیات22640038
5اداری و مالیالهیات22631290
6فارغ التحصیلانالهیات22644656
7تلفن خانهالهیات22600013- 22600075- 22640039
8دفتر بسیجالهیات22008774
9امور اداریالهیات22631291
10دبیرخانهالهیات22631291